Comments
    • Izvini, a od kad je ateizam neka stvar? I šta to ima da mu bude teško? I kakve veze ima ateizam sa ustavom?

      I da li ti uopšte zaš i sam šta si hteo da kažeš ili si iz ljutnje samo hteo nešto da napišeš čisto da bi napisao a da barem malo izgleda kao kritika?

  1. Nekim ljudima to nikad nece biti “jasno” cak i da im bude jasno jer imaju teski mentalni blok emotivnog tipa.

    Btw ko je ova riba na kraju?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *