Da li je religija prevaziđena u 21 veku?

Tribina udruženja Ateisti Srbije: Da li je religija prevaziđena u 21 veku?

Govore: Milan Ćirković, astrofizičar
Aleksandar Milojkov i Stevan Jovanović, teolozi i veroučitelji
Milan Vukomanović, sociolog religije
Predrag Stojadinović, potpredsednik Udruženja Ateisti Srbije

Udruženje „Ateisti Srbije“, u saradnji sa Domom omladine, Beograd, organizuje tribinu pod nazivom „Da li je religja prevaziđena u 21. veku?“, na kojoj će pokušati da na kritički, analitički način razmotri pitanja prisustva religije i organizovanih verskih zajednica u savremenom svetu, kao i mesta tradicionalnih verskih zajednica i naročito Srpske pravoslavne crkve u srpskom društvu.

Kako se religija uklapa u savremeni svet, u kome smo nadomak čak i naučnih otkrića o tome kako je nastao svemir? Stara sociološka, biološka ili filozofska pitanja našeg postojanja postaju anahrona, dok tehnologija napreduje da bi nam život učinila lakšim. Ta pitanja, kojima se i danas bave organizovane verske zajednice, tako ostaju zarobljeni delovi prošlosti u savremenom svetu.

Tamo gde su religija i bogovi objašnjavali pojave koje su nas zbunjivale ili plašile danas imamo nauku sa svojim zakonitostima, principima i rešenjima, pa se postavlja pitanje svrhe vere i religije u savremenom svetu, od najrazvijenijih ekonomskih društava, pa sve do najsiromašnijih sredina u rastućem globalnom selu.

Postoji li racionalan ili lak odgovor na pitanje zašto religije, kao jedne od najstarijih formi institucionalnog udruživanja ljudi, tako sporo i sa tako mnogo otpora ili anahronih odgovora prihvataju dileme i probleme savremenog društva, poput pitanja narkomanije, homoseksualnosti i izmene tradicionalnih porodičnih odnosa? Kako napredujemo kroz drugu deceniju XXI stoleća, postaje izuzetno bitno preispitati mesto koje religija, gotovo po inerciji, zauzima u današnjem svetu i, naročito, mesto najveće tradicionalne verske zajednice u Srbiji, Srpske pravoslavne crkve, u domaćem postkomunističkom, tranzicionom i posleratnom društvu.

Postaje li Srbija nazadno društvo, sa sve manje obzira prema društvenim, etničkim i verskim različitostima?

Da li verske zajednice, a naročito SPC, podstiču ili sputavaju toleranciju i pravo na različitost u srpskom društvu?

Da li tradicionalne verske zajednice koče napredak i okreću točak istorije unazad?

Da li su sloboda govora, mišljenja i izraza, kao i verske slobode, kompatibilne ili suprotstavljene?

Ukazuju li rezultati popisa na širi, dugotrajniji trend, ili su samo odraz proste relokacije stanovništva ili ekonomske situacije?

Učesnici na tribini, Milan Ćirković, astrofizičar, Aleksandar Milojkov i Stevan Jovanović, teolozi i veroučitelji, Milan Vukomanović, sociolog religije i Predrag Stojadinović, potpredsednik udruženja „Ateisti Srbije“, razgovaraće o ovoj izuzetno širokoj i značajnoj temi u Klubu Doma omladine Beograda, u četvrtak, 4. aprila u 19h.

Comments
  1. Ljudi su izmislili tj. pronašli veru (religiju) tako što su počeli da skreću misli sa svojih problema na nešto “neodređeno” nakon čega su osećali olakšanje usled delovanja raznih hemikalija u organizmu. Kasnije je od te pojave napravljen kult. Prilično komplikovana situacija ali takve pojave će ostati zauvek među ljudima zahvaljujući mentalnom sklopu ljudskih bića.

    Napravi neki video klip u vezi nastanka kultova, religija itd. da bi ljudi shvatili odakle potiče ta ideja “da tako mora biti”. Odličan ti je sajt Peđa samo trebaš (da ne kažem moraš) imati bliži pristup situacijama o kojima govoriš tj. razmišljaš.

  2. Ja nisam za ukidanje koncepta religije. Religija može da pomogne pojedincima da nađu određeni duševni mir. Čak iako je sve to zabluda ne treba je odbaciti jer može nekom da pomogne da se oseća bolje i lakše prebrodi životne padove. Ta aktivnost se može uporediti sa placebo efektom ali je ne treba u potpunosti isključiti jer je i šarena laža dobra ako nekom može pomoći. Nadam se da razumeta šta sam hteo reći (a pri tom moram dodati da lično ne spadam u vernike).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *