Odgovori na pitanja 001

pareidolija je psihološki fenomen u kom se slučajni upitni stimulusi tretiraju kao značajni.

apofenija je iskustvo shvatanja pravilnosti ili veze između slučjanih ili besmislenih podataka.

iluzija grupisanja je tendencija izvođenja opštih zaključaka na osnovu malog broja slučaja slučajne raspodele.

sinhronicitet je iskustvo u kome se dva ili više uzročno nepovezana događaja koji se zajedno dešavaju povezuju na smislen način.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *